โปรแกรมกีฬาวันนี้

รวมโปรแกรมเกมส์เอเชียน 2018 ทีมชาติไทยทุกประเภทกีฬา โปรแกรมเกมส์เอเชียนวันนี้ เกมส์เอเชียน 2018 ล่าสุด

เวลารายการถ่ายทอด
10:00 บาสเกตบอลหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
11:00 แฮนด์บอล เวิร์คพอยท์ทีวี
15:50 โปโลน้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 ฟุตบอลชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
16:30 ฟุตบอลหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
15:50 โปโลน้ำ ทีมหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
ไม่พบการแข่งขัน
เวลารายการถ่ายทอด
08:00 ยิงปืน เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ฟันดาบ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 พายเรือ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เซปักตะกร้อชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ว่ายน้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 วูซู เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทนนิส เวิร์คพอยท์ทีวี
10:30 วอลเลย์บอลชายหาดชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
10:30 กาบัดดี้หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
11:00 แฮนด์บอลหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 เซปักตะกร้อหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
12:30 วอลเลย์บอลหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 มวยปล้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 แบดมินตันทีมชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 ฮอคกี้หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
15:30 วอลเลย์บอลชายหาดชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
15:30 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 กาบัดดี้ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 บาสเกตบอลหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
17:00 โปโลน้ำ ทีมหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
18:30 ฟุตบอลหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
19:00 ฟุตบอลชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
08:00 ขี่ม้า เวิร์คพอยท์ทีวี
08:30 ยิงปืน เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 แบดมินตันทีมหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ว่ายน้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ฟันดาบ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
09:30 พายเรือ เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทนนิส เวิร์คพอยท์ทีวี
10:30 กาบัดดี้หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
10:30 จักรยาน เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 ฮอคกี้ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 เซปักตะกร้อหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 เซปักตะกร้อชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
12:30 วอลเลย์บอลชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 ยกน้ำหนัก เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 มวยปล้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
13:30 บาสเกตบอลชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 กาบัดดี้ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
15:30 วอลเลย์บอลชายหาดชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
15:30 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
17:00 โปโลน้ำ ทีมหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
18:00 กาบัดดี้ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
19:00 วูซู เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
08:45 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ฟันดาบ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ยิงธนู เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ยิงปืน เวิร์คพอยท์ทีวี
09:30 พายเรือ เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 บริดจ์ เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทนนิส คู่ผสม เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 จักรยาน เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
10:20 เรือกรรเชียง เวิร์คพอยท์ทีวี
10:25 กาบัดดี้ เวิร์คพอยท์ทีวี
11:00 เทนนิส ชายคู่ เวิร์คพอยท์ทีวี
11:45 ตะกร้อ ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 แบดมินตัน ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ เวิร์คพอยท์ทีวี
12:30 บาสเกตบอล หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 มวยปล้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
13:30 เมาเท่นไบค์ ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
13:30 เทนนิส คู่ผสม เวิร์คพอยท์ทีวี
13:30 เทนนิส เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 เบสบอล เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 บริดจ์ เวิร์คพอยท์ทีวี
14:30 โปโลน้ำ หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 แฮนด์บอล หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
16:45 ยกน้ำหนัก หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
09:00 ว่ายน้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 วูซู เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ฟันดาบ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 พาราไกด์ดิ้ง เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ยิงธนู เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ยิงปืน เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เซปักตะกร้อ ทีมหญิง ไทย - เมียนมาร์ เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
10:20 เรือกรรเชียง เวิร์คพอยท์ทีวี
10:30 แคนู สลาลม เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 เซปักตะกร้อ ทีมชาย ไทย - เมียนมาร์ เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 มวยปล้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
13:30 เทนนิส เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 บริดจ์ เวิร์คพอยท์ทีวี
15:40 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ไทย - เวียดนาม เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 ฮอคกี้ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
16:20 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ไทย - คาซัคสถาน เวิร์คพอยท์ทีวี
16:30 วอลเลย์บอล ทีมชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
17:00 ยกน้ำหนัก เวิร์คพอยท์ทีวี
18:30 บาสเกตบอล ทีมชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
08:00 ฮ็อกกี้ หญิง ไทย - เกาหลี เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ว่ายน้ำ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เทควันโด เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ยิงธนู เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ไทย - เวียดนาม เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เรือพาย เวิร์คพอยท์ทีวี
09:30 แคนู หญิงเดี่ยว เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 เทนนิส เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 ฟันดาบ เซเบอร์ ทีมชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 บริดจ์ เวิร์คพอยท์ทีวี
10:03 คายัก ชายเดี่ยว เวิร์คพอยท์ทีวี
11:00 กาบัดดี้ หญิง ไทย - อินโดนีเซีย เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 แบดมินตัน เวิร์คพอยท์ทีวี
12:30 บาสเกตบอล หญิง ไทย - มองโกเลีย เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 เบสบอล ชาย ไทย - ศรีลังกา เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 วอลเลย์บอลชายหาด ไทย - มัลดีฟ เวิร์คพอยท์ทีวี
16:30 วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ไทย - อินโดนีเซีย เวิร์คพอยท์ทีวี
19:00 วอลเลย์บอล หญิง ไทย - ญี่ปุ่น เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
06:00 กอล์ฟ
08:00 ขี่ม้า
09:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด 2 คนชาย ไทย - ลาว เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ว่ายน้ำ PPTV
09:00 ยิงปืน
09:00 ยูยิตซู
09:00 ปีนหน้าผา
09:00 เจ็ตสกี
09:00 โบว์ลิ่ง
09:00 จักรยาน
09:10 เรือพาย
09:30 บริดจ์
10:00 ฟันดาบสากลชาย ทีมฟอยล์
11:05 ยิงธนู
12:00 แบดมินตัน เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 เรือใบ
14:00 ยกน้ำหนัก เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 มวยสากล
14:00 จักรยาน
14:30 ปันจักสีลัต
15:00 สควอช
17:00 ยกน้ำหนัก
เวลารายการถ่ายทอด
06:00 วิ่ง เวิร์คพอยท์ทีวี
06:00 กอล์ฟ เวิร์คพอยท์ทีวี
08:00 ยิงปืน เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 คาราเต้ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด 2 คนชาย ไทย - ลาว เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ปันจักสีลัต เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 พาราไกด์ดิ้ง เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 บริดจ์ เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 ยูยิตซู เวิร์คพอยท์ทีวี
10:50 ยิงธนู เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 เรือใบ เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 มวยสากล เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 เทนนิส นัดชิงชนะเลิศ​ คู่ผสม ไทย - อินโดนีเซีย เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 แฮนด์บอล หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
15:00 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย - ญี่ปุ่น
16:00 ฮ็อกกี้หญิง ไทย - อินโดนีเซีย เวิร์คพอยท์ทีวี
19:30 ฟุตบอลหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย - จีน เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
06:00 กอล์ฟ เวิร์คพอยท์ทีวี
06:00 กรีฑา เวิร์คพอยท์ทีวี
08:00 ยิงปืน เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 คาราเต้
09:00 โบว์ลิ่ง
09:00 ยิงเป้าบิน
09:30 บริดจ์
10:00 ยิงธนู ทดกำลัง ทีมหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 อีสปอร์ต ไทย - จีน
10:00 พาราไกด์ดิ้ง
10:00 ยูยิตซู
10:00 เทเบิลเทนนิส
10:00 เรือยาวมังกร
10:30 เจ็ตสกี
11:00 ยิงธนู ทดกำลัง ทีมหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
12:00 เรือใบ
12:30 บาสเกตบอลหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ เกาหลี - ไทย เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 แบดมินตันหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00 ขี่ม้า
14:00 เบสบอลชาย จีน - ไทย เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 มวยสากลชาย ไลท์เวท 60 กก. รุตชการญ์ จันทร์ตรง (ไทย) - ซาวอน รามอส มอนเตโร่ (ติมอร์เลสเต้)
15:30 บาสเกตบอลหญิง 3x3 ไทย - มาเลเซีย
16:00 ฮอกกี้ชาย ไทย - บังกลาเทศ เวิร์คพอยท์ทีวี
16:30 บาสเกตบอลชาย 3x3 ญี่ปุ่น - ไทย
16:30 วอลเลย์บอลชาย
18:00 มวยสากลชาย ฟลายเวท 52 กก. รอบ 16 คน ยุทธพงษ์ ทองดี (ไทย) - มีธาลาเว บันดาร่า (ศรีลังกา) เวิร์คพอยท์ทีวี
20:00 มวยสากลชาย เวลเตอร์เวท 69 กก. รอบ 16 คน ทาจิมอฟ ทิมูร์ (เติร์กเมนิสถาน) - สายลม อาดี (ไทย) เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
09:00 วิ่ง เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 โบว์ลิ่ง เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เบสบอล ชาย ไทย - ปากีสถาน เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 ปั่นจักรยาน ประเภทแทรค เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 คาราเต้ เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 เบสบอล ชาย ไทย - ปากีสถาน
09:00 โบว์ลิ่ง
10:00 สควอช เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 พาราไกด์ดิ้ง เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 บริดจ์
10:00 ปันจักสีลัต
10:00 พาราไกด์ดิ้ง
10:00 เรือยาวมังกร
10:30 คาราเต้
11:00 แฮนด์บอลหญิง รอบรองชนะเลิศ เกาหลี - ไทย
12:00 ยิมนาสติก
12:30 สควอชทีมชาย กาตาร์ - ไทย
13:00 มวยสากล เวิร์คพอยท์ทีวี
13:00 มวยสากลสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท 49 กก. รอบ 16 คน (วุฒิชัย ยุระชัย)
13:00 มวยสากลสมัครเล่น แบนตัมเวท 56 กก. รอบ 16 คน (ฉัตร์ชัย บุตรดี)
13:00 มวยสากลสมัครเล่น มิดเดิลเวท 75 กก. (อภิสิทธิ์ ขันโคกเครือ)
14:00 ฮ็อกกี้ หญิง ไทย - อินเดีย เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 ยกน้ำหนัก ชาย เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 สควอชทีมหญิง ไทย - จีน
16:00 เทเบิลเทนนิสทีมชาย อิหร่าน - ไทย
16:30 วอลเลย์บอล หญิง ไทย - อินโดนีเซีย เวิร์คพอยท์ทีวี
17:00 ยกน้ำหนัก หญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
17:00 ยกน้ำหนักหญิง 75 กก.
17:00 ปีนหน้าผา
18:00 มวยสากลสมัครเล่น เวลเตอร์เวท 64 กก. (วุฒิชัย มาสุข)
เวลารายการถ่ายทอด
09:00 เบสบอลชาย ไทย - ญี่ปุ่น
10:00 บาสเกตบอลหญิง มองโกเลีย - ไทย
10:00 วอลเลย์บอลชาย รอบจัดอันดับ 7-12 ไทย - เมียนมาร์
12:00 ฮอคกี้ชาย ไทย - คาซัคสถาน
13:30 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวท 60 กก. รุตชการญ์ จันทร์ตรง
15:00 มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวท 60 กก. สุดาพร สีสอนดี
18:00 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท 52 กก. ยุทธพงษ์ ทองดี
19:00 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท 69 กก. สายลม อาดี
19:30 มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท 57 กก. นิลาวัลย์ เตชะสืบ
เวลารายการถ่ายทอด
08:30 แคนู สปรินท์
09:00 กรีฑา
09:00 จักรยาน
09:00 ยูโด
09:00 ปันจักสีลัต
09:00 ซอฟท์เทนนิส
10:00 วอลเลย์บอลหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย - เวียดนาม เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 พาราไกด์ดิ้ง
10:00 บริดจ์
10:00 สเก็ตบอร์ด
10:00 เซปักตะกร้อ ทีม 4 คนหญิง
11:30 เทเบิล เทนนิส คู่ผสม รอบ 32 คู่ ไทย - ศรีลังกา
12:00 เรือใบ
12:30 เทเบิล เทนนิส คู่ผสม รอบ 32 คู่ ไทย - จีน
12:30 สควอช ทีมหญิง ฮ่องกง - ไทย
14:00 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตัมเวท 56 กก. ฉัตร์ชัย บุตรดี เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 คูราช
15:00 ฮอคกี้หญิง รอบชิงอันดับ 5-6 มาเลเซีย - ไทย เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 สควอช ทีมชาย ไทย - อินเดีย
18:30 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 64 กก. วุฒิชัย มาสุข เวิร์คพอยท์ทีวี
20:00 กระโดดน้ำ
เวลารายการถ่ายทอด
08:30 เรือแคนู
09:00 ยูโด เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 จักรยาน
10:00 วอลเลย์บอลชาย ซาอุดิอาระเบีย - ไทย เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 บริดจ์
10:00 เทเบิลเทนนิส
10:00 ซอฟท์เทนนิส
12:30 เซปักตะกร้อ ทีม 4 คนหญิง เวิร์คพอยท์ทีวี
12:30 สควอช ทีมหญิง อินโดนีเซีย - ไทย
12:30 ฮอคกี้ชาย
13:00 รักบี้ฟุตบอล 7 คน เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 คูราช เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 เบสบอลชาย ฮ่องกง - ไทย
16:00 แฮนด์บอล รอบชิงเหรียญทองแดง ไทย - ญี่ปุ่น PPTV
18:30 สควอช ทีมชาย อินโดนีเซีย - ไทย
18:30 กรีฑา
เวลารายการถ่ายทอด
07:00 ปัญจกีฬา
09:00 ยูโด เวิร์คพอยท์ทีวี
09:00 จักรยาน PPTV
09:00 ซอฟท์เทนนิส
09:00 เรือแคนู
10:00 บริดจ์
10:00 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบ 16 คน (สุธาสินี เสวตรบุตร)
11:00 รักบี้ฟุตบอล 7 คน
12:00 เรือใบ
13:30 กระโดดน้ำ
14:00 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 52 กก. รอบรองชนะเลิศ (ยุทธพงศ์ ทองดี) เวิร์คพอยท์ทีวี
14:00 เบสบอลชาย ไทย - อินโดนีเซีย
14:00 สเก็ตบอร์ด
14:30 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 60 กก. รอบรองชนะเลิศ (รุตชการญ์ จันทร์ตรง) เวิร์คพอยท์ทีวี
14:30 เซปักตะกร้อ ทีม 4 คนหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย - ลาว PPTV
15:00 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 69 กก. รอบรองชนะเลิศ (สายลม อาดี) เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่น 60 กก. รอบรองชนะเลิศ (สุดาพร ศรีสอนดี) เวิร์คพอยท์ทีวี
16:00 บาสเกตบอลหญิง รอบจัดอันดับ 5-6 ไทย - คาซัคสถาน PPTV
17:00 วอลเลย์บอลหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย - เกาหลีใต้
19:00 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 64 กก. รอบรองชนะเลิศ (วุฒิชัย มาสุข) เวิร์คพอยท์ทีวี
20:00 มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่น 57 กก. รอบรองชนะเลิศ (นิลาวัลย์ เตชะสืบ) เวิร์คพอยท์ทีวี
เวลารายการถ่ายทอด
07:30 ไตรกีฬา
08:30 เรือแคนู
09:00 ซอฟท์เทนนิส ทีมหญิง รอบชิงเหรียญทองแดง ไทย - ไต้หวัน
10:00 เซปักตะกร้อ ทีม 4 คนหญิง รอบชิงชนะเลิศ ไทย - เวียดนาม เวิร์คพอยท์ทีวี
10:00 บริดจ์
10:00 แซมโบ
11:00 ปัญจกีฬา
12:30 รักบี้ 7 คนหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย - ญี่ปุ่น เวิร์คพอยท์ทีวี
13:30 รักบี้ 7 คนชาย รอบจัดอันดับ 5-8 มาเลเซีย - ไทย
14:00 กระโดดน้ำ
16:00 มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวท 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ (สุดาพร ศรีสอนดี) เวิร์คพอยท์ทีวี
16:30 วอลเลย์บอลหญิง รอบชิงชนะเลิศ ไทย - จีน เวิร์คพอยท์ทีวี
16:30 วอลเลย์บอลชาย รอบจัดอันดับ 7-8 ไทย - ปากีสถาน
เวลารายการถ่ายทอด
07:30 ไตรกีฬา